esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu

II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu

Sempozyum

Ahmed Yesevi Üniversitesi, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu düzenleyecektir. 

Sempozyum Davet Metni:

Türk-İslâm dünyasının yetiştirdiği önemli bir gönül ve irfan ehlidir. Ayrıca, İmâm Mâturîdî’nin oluşturduğu Mâturîdîlik ile İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfece teşekkül ettirilen Hanefîlik düşüncesini irfanla mezcetmiş ve bu günkü bilinen adıyla "Yesevîlik tarikatının" da banisi olmuştur. Bu yönüyle o Mevlânâ’da olgunluk noktasına varan bir geleneğe zemin teşkil etmiştir.

Günümüz açısından bakıldığında, insan düşüncesinin gelişimi, belki en önemli zamanlarına ulaşmış ve bu ulaşılan süreç de kendisini küreselleşme olarak tanımlamıştır. Ahmed Yesevî’nin ortaya koyduğu fikirlerle tanınması ve tanıtılması söz konusu süreçte kültürel ve fikrî mirasımızı koruyabilmemiz için olduğu kadar, evrensel düşünerek yerel davranabilmemiz yahut da yerli olandan kalkarak evrensel olana ulaşabilmek için de son derece önemlidir. Çünkü o insan düşüncesinin gelişimine katkısı açısından tarihi ve güncel tecrübeye küresel ölçekte ışık tutmakla kalmamış, küresel sürecin güncel ve sorunlu kavramalarının her birine adeta ayrı ayrı yer vererek onların çözümlerini dillendiren öneriler sunmuştur.

Küresel sürecin önemli kavramlarından başka günümüz dinî problemlerine de çözümler üreten önemli bir şahsiyet olarak Ahmed Yesevî’nin yetiştiği ortam, şahsiyeti, fikirleri, kısaca din, insan, toplum ve dünya görüşü, bu görüşlerin etki alanları ve eserleri, özellikle son dönemlere kadar hak ettiği ölçüde araştırma ve inceleme konusu edilmemiştir. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla “Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî sempozyumu”(nun) düzenlenmesi bir vefa borcudur düşüncesiyle bu sempozyumun düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://sempozyum2018.yesevi.edu.tr/index.html

11 Nisan 2017 İlk çağrı
15 Eylül 2017 Özet gönderimi için son tarih
15 Ekim 2017 Kabul edilen bildirilerin duyurulması
31 Ocak 2018 Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
25-26 Nisan 2018 Sempozyum

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile