esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu

Sempozyum

Amasya Üniversitesi, Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki konulu bir sempozyum düzenleyecektir.

Amasya, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Anadolu şehirlerinden biridir. Osmanlı Döneminde şehzâde sancağı olması, şehrin sosyo-kültürel hayatını derinden etkilemiştir. Çünkü tahta çıkan padişahlar, şehzadelerin en güzel şekilde yetişmesi için bu şehirlerde gerekli ilmi ve kültürel ortamı sağlamışlardır. İlim adamlarının yanında sanatkârlar da şehzâdenin bulunduğu merkezde yerleşmişlerdir. Onların ilim ve sanat alanındaki eğitim ve faaliyetleri sosyo-kültürel açıdan şehre büyük bir canlılık getirmiştir. Amasya’nın ilk olarak Müslümanlar tarafından fethedildiği günden itibaren musiki adeta bu kentin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Zira fethedildiği gün kentin içerisinde ilk yükselen sesin fetih ezanı ve topluca salalar okunduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Camiler ve mescitlerin yanında Bimarhane, Büyük Ağa Medresesi, Musiki Cemiyeti, vb. kurumların eskiden olduğu gibi günümüzde de aktif bir şekilde çalışması bunun en canlı şahitleridir. Ayrıca bağrında yetiştirdiği ve yetiştirmekte olduğu sayısız musikişinas ve neyzenler ise bu kurumların birer mahsulü mesabesindedir. Söz konusu musikişinas ve neyzenlerin musiki alanında birbirinden değerli eserlerinin olduğu da gözlerden kaçmamaktadır.

Yapılması planlanan “Amasya’da Dini Musiki” adlı sempozyumla Üniversitemizin de içinde bulunduğu ilimiz Amasya’nın musiki yönünden zenginliği, burada yetişen ve yetişmekte olan musikişinas ve neyzenlerinin tanıtımı, eserlerinin gündeme getirilmesi ve çeşitli açılardan değerlendirilmesi imkânı sağlanmış olacaktır.

Sempozyumda Amasya’nın musiki geçmişinin ele alınmasının yanı sıra geçmişten günümüze dini musiki bütün yönleriyle değerlendirilecektir. Böylece dini musikinin  medeniyetimizin inşasındaki yeri ortaya çıkarılmış olacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan düzenlemelerden sonra bildiriler kitabı olarak yayımlanacaktır.

NOT: Bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır. Yol giderleri ise kurumları tarafından karşılanacaktır.

NOT: Bildiriler Sempozyum Başvuru Formu doldurularak This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilebilecektir.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Sempozyumun muhtemel konu başlıkları şu şekildedir:

A- Amasya’da Dini Musiki

Amasya’da Dini Musiki Tarihi

Bimarhane ve Müzikle Tedavi Geleneği

Ünlü Amasyalı Musikişinaslar

Amasyalı Neyzenler

Amasyalı Hafızlar

Amasya Musiki Cemiyeti’nin Tarihi ve Kültürel Değeri

Tekke Bülbülü Namlı Zâtî Mehmed Çelebi (ö. 1031/1622)

Evliyâ Mehmed Efendi (İmâm-ı Sultânî) (ö. 1044/1634)

Hâfız Abdullah Çelebi (ö. 1079/1668) 

Sultân Bâyezid Câmii Müezzinlerinden Bülbül Ahmed Çelebi (Hâfız) (ö. 1100/1689)

Ser-müezzin-i Harem-i Şerif Ahmed Efendi (ö. 1288/1872)

Giriftzen Asım Bey (ö. 1929

Büyükağa Medresesinde Yetişen Musikişinaslar    

Şehzade Bayezid ve Musiki Yönü

B- Geçmişten Günümüze Dini Musiki

Dini Musikinin Tarihçesi

İslam’da Musikinin Yeri

Cami Musikisi

Tekke Musikisi

İmam-Hatip Okullarında Musiki Eğitimi

Dini Musiki Programı Uygulayan İHL’lerde Musiki Eğitimi

İmam-Hatip Liselerinde Dini Musiki Öğretim Programı

Dini Musiki Öğretmenlerinin Eğitim Yeterlikleri

Din Eğitiminde Bir Yöntem Olarak Dini Musiki  

İlahiyat Fakültelerinde Musiki Eğitimi

  

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi:

30 Haziran 2017

Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi:

14 Temmuz 2017

Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi:

13 Ekim 2017

Sempozyum Tarihi:

03-04 Kasım 2017

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile