esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

Eşari ve Eşarilik Sempozyumu düzenlendi

Eşari ve Eşarilik Sempozyumu düzenlendi

Sempozyum

siirtilahiyiatSiirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Tillo Bilim ve Kültür Günleri kapsamında düzenlenen Uluslararası İmam Eş’ari ve Eş’arilik Sempozyumu düzenlendi.

Kezer yerleşkesi ilahiyat fakültesinde düzenlenen sempozyuma AK Parti Dışişlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Emniyet Müdürü Metin Özkan, yurt içinden ve yurt dışından çeşitli üniversitelerin akademisyenleri katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını Sempozyum Genel Koordinatörü SİÜ İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci yaptı. Prof. Dr. Erdemci, kurucusu Ebu’l-Hasan El- Eş’ariye nispetle Eş’arilik olarak nitelendirilen bu ekolün İslam düşünce mirasının önemli damarlardan birini oluşturduğunu ifade ederek, "Eş’arilik, ilahi sıfatlar, kulların fiilleri, iman-günah ilişkisi ve bunlara bağlı konularda kendine özgü fikirler ortaya koyan bir ekoldür. Eş’ari ekol, mutezilenin mihne hadisesiyle içine kapsamasından sonra onların rolünü üstlenerek tabiiyyun, dehriyyun, sümeniye, berahime gibi Allah’ın varlığını ve nübüvveti sorgulayan kesimlere karşı metoduna bağlı kalarak mücadele etmiş ve dönemin hakim inanç ve düşünce akımlarının İslam inancına yönelttikleri eleştirileri karşılamışlardır" dedi.

Prof. Dr. Yasin Aktay ise, kelam konularından olayın felsefe, hermeneutik ve sosyoloji alanında ilgilendiğini belirterek kelamla siyaset ve kelamla sosyoloji içi içe olduğunu söyledi. Hiçbir kelam teorisi ve kelam düşüncesinin siyasi ortamda siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde ortaya çıkmadığını belirten Prof. Dr. Aktay, "Eğer dünyayı yöneten birileri varsa genellikle böyle inanırız. Komplo düşünceler böyle inandırır bizi, siz ne yaparsanız yapın başka birilerinin programının planın bir parçası gibi yapıyorsunuzdur. Siz asla kendi iradenizle memleketimizi kurtaralım bir şeyler yapalım diyemezseniz. Derseniz bile acaba sizin arkanızda ne var. Sizin bile farkında olmadığınız sizi yöneten bir üst irade vardır. Bu irade muhtemelen olağan şüphesi ya Amerika’dır, İsrail veya şudur yada budur. Alın size son derece seküler formatta üretilmiş bir kelam ve mitoloji yani insanın iradesini felç eden insan ne yaparsa yapsın bu dünyada onu anlamsız kılan bir şey. Veya da bu dünyanın düzenini değiştiremezsiniz böyle gelmiş böyle gider. Buda bir kelam biçimidir. İnsanın eylemine etki eden bir kelam biçimidir. İnsanın kelamı, insanın Allah tasavvuru ve insanın irade tasavvuru genel olarak eylemine etki eder. Hayal tarzına etki eder, onun ya üstüne toprak atılmış gibi ölü insan haline getirir yada onu dinç kılar. Evet, ben bu dünyayı değiştirebilirim diyorsanız bu bir teolojidir bu teolojinin peşinden takıldığınız zaman gerçekten de dünyayı değiştirebilirsiniz. Dünyayı değiştiremeyeceğiniz baştan eğer inancınızı zaten yok etmişseniz zaten baştan beri böyle bir inancınız yoksa bu dünyaya hiçbir etkide bulunamazsınız. Oysa İslam din olarak dünyayı Mekke’de çıkan bir vahi ve o vahiye inana bir avuç insanın bütün dünyayı değiştirmiş olduğu bir büyük başarının hikayesidir. Kendine ve Allah’a inancın bir hikayesidir. Peygamber efendimizin hayatı büyük bir siyerdir. Bize yapabilirsiniz düşünebilirsiniz ve dolayısıyla değiştirebilirsiniz bu sizin kaderiniz değildir. Cenabı Allah imtihan etmek için yarattı ve dünyaya gönderdi ama gerçekten size irade verdi. Buna inan v bunu yapan zalime karşı boyun eğmeyin zalimlerin sizin iradenizi felç etmek için boşa çıkarmak için zaman zaman ürettiği bir takım ideolojilere kapılmayın" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Erman da, 2007 yılında kurulan üniversitenin edindiği misyonu yerine getirme çabalarını sürdürmekte olduğunu belirterek, üniversitenin hızlı bir şekilde akademik birimler ve akademisyen sayısı artarken diğer yandan da özelikle şehrin sosyal ve kültürel gelişimine alt yapısına katkı sağladığını söyledi.

Açılış konuşmaların ardından İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Saim Yeprem başkanlığında başlayan oturuma konuşmacı olarak University of Kentucky felsefe bölümü öğretim üyesi Prof. Oliver Leaman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Aydın, Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve Global Üniveristesi Dr. Abdurrahman Belik katıldı.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile