esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

BİZ KİMİZ?

Hakkımızda

Faaliyetlerimiz

E-İLAHİYAT KİMDİR?

TARİHÇE:

E-İlahiyat 2006 yılında bir grup öğrenci tarafından, İlahiyat Fakülteleri arasındaki bağı kuvvetlendirerek öğrenciler ve mezunların, görevli ve emekli hocaların birbirlerinden haberdar olması, ilahiyat öğrencilerin ilahiyatçı kimliği anlayışı ve aidiyet duygusu kazanmasına hizmet amacıyla kurulmuştur.

Herhangi siyasi, fikrî, resmi, sivil bir ideoloji altına girmeksizin, kısa vakitte Cenab-ı Allah’ın yardımıyla her fakültede ekipleşerek, ulaştığı ilahiyatçı sayısını yirmi bine yaklaştırmıştır.

Yönetim Kadromuzu görmek için tıklayınız.

VİZYONUMUZ:

Tüm ilahiyat mensuplarını kucaklayan, “ilahiyat” üst kimliğinde toplayan, özgür ancak haklara riâyet eden, ufku geniş fakat hudutsuzluk içerisinde kaybolmayan, ilmî kriterler ve edep sınırlarını göz önünde bulundurarak her türlü fikri, meseleyi, olayı tartışmaya, konuşmaya, eleştirmeye imkân sağlayan bir vizyon.

HEDEFLERİMİZ:

- İlahiyat eğitimi veren tüm kurum ve kuruluşların tanıtımlarını yapmak, eğitimlerini mukâyese imkânı sağlamak, tercih etmiş ve edecek olanlara rehberlik faaliyeti yapmak.

- İlahiyat mensuplarını (hoca ve öğrencilerini) bir araya getirmek, böylece selefin tecrübe ve birikimini sonraki nesillere aktarmak.

- Tüm ilahiyat mensuplarına, insanlığa hizmeti gaye edinen “İlahiyatçı” şuurunu kazandırmak.

- İlahiyat eğitimi veren kuruluşlar arasında irtibat ve koordineyi sağlamak, moral ve motiveyi en üst düzeyde tutmaya hizmet eden çeşitli etkinlikler düzenlemek. (Fakülteler arası geziler, sempozyum takipleri, buluşma ve mezun günleri vb.)

- İlahiyatla ilgili her türlü haber, ilan ve duyuruya en kısa ve kolay yoldan ulaşmayı mümkün kılmak.

- İlahiyat eğitimi veren kuruluşların kalitesini, verimini, bereketini ve başarısını artırmaya yönelik olarak projeler geliştirmek ve bu projelerin uygulanmasını sağlamak.

- İlahiyat mensuplarını düşünmeye ve düşündürmeye, düşünülenleri yazıya/ifadeye, yazılanları paylaşmaya teşvik etmek.

- Farklı ilahiyat fakültesi mensuplarının çeşitli meseleleri birlikte incelemesine, mukâyese etmesine ve değerlendirmesine imkânı sağlamak.

- İlahiyat eğitimi, ilahiyat eğitimcisi, ilahiyat öğrencisi, ilahiyat kurumları, ilahiyat imkânları, ilahiyat araçları vb. konularda sempozyumlar, seminerler tertip etmek, yeni metodolojik açılımlar geliştirmek ve değerlendirmek, ilahiyat mensuplarının aktif rol aldığı bir ilahiyat gündemi oluşturmak.

- İlahiyat mensuplarının, geçmişe, gündeme ve geleceğe dair meselelere yaklaşımlarının kamuoyu tarafından doğru bilinmesini sağlamak,  İlahiyat mensuplarının toplum tarafından objektif ve doğru bir şekilde anlaşılmasını ve tanınmasını sağlamak.

- İlahiyat mensubu öğrencilerin eğitim süreci çerçevesinde daha rahat hizmet edebilmeleri için kulüpleşmelerini, ekipleşmelerini teşvik etmek.

İÇERİĞİMİZ; GENEL YAYIN POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimiz:

Eilahiyat olarak bizzat organize ettiğimiz veya organizesine katkıda bulunduğumuz bazı programlar ve faaliyetler.

Konulu Yazılar:

Belirli gün ve haftaların önemine dair ilahiyat mensuplarının kaleme almış olduğu yazılar. İlahiyat mensuplarını ilgilendiren belirli gün ve haftaların tesbiti ve değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar:

- İlahiyat fakültelerinin kuruluşu, idâri yapılanması ve geçirmiş olduğu önemli süreçlerin anılması.

- İlahiyat mensubu duayenlerden vefât edenler, ilâhiyat camiası için önemli şahsiyetleri anma programları.

Serbest Yazılar:

İlahiyat mensuplarının diledikleri konularda yazmış oldukları yazılar. İlahiyatçıların muhtelif meselelere bakışını yansıtan istatistıkî çalışmalar, anketler.

Haberler:

Fakülte içi haberleri, sempozyum yorumlarını, mezuniyet fotoğraflarını ve videolarını, ilahiyatçıyı ilgilendiren gündeme dair meselelerin takibi. Suriye, Ürdün, Mısır gibi İslam Ülkelerinden ve İslamî İlahiyat Eğitiminin yapıldığı batı ülkelerinden derlenen haberler ile yakalanan uluslar arası haber zenginliği.

Köşe Yazıları

İlahiyat mensubu akademisyenlerin, öğrencilerin, meslek grubu ne olursa olsun “ilahiyat” kimliğiyle önce çıkan sîmaların, ülke meseleleriyle, ilahiyat meseleleriyle alakalı yahut diledikleri konularda kaleme aldıkları yazılar. Ayrıca Esatîz ve Telâmiz isimli kategorilerde, periyoda bağlı süreklilik aranmaksızın hoca ve öğrencilerimizin kaleme aldıkları yazılar.

Röportajlar:

İlahiyat mensubu akademisyenler, öğrenciler, siyâsîler (bakan, vekil, belediye başkanları, idarî görevliler), sanatçılar, yazarlar ve düşünürler ile kendi hayatları, gündeme dair meseleler ve ilahiyat sahasıyla alakalı gerçekleştirilen röportajlar.

Kitâbiyyât:

Tanıtım, tenkît ve değerlendirme amacıyla yer verilen ilahiyat mensuplarının telif etmiş olduğu eserler. Öğrencilerin hocalarının kitapları üzerindeki tesbit ve değerlendirmeleri, hocaların meslektaşlarının kitaplarına yönelik tavsiyeleri, tenkîtleri. İlahiyat mensubu olmayan çevrelerin ilahiyat sahasıyla ilgili telif etmiş oldukları eserlerin tanıtım ve değerlendirmeleri.

Uluslararası İlahiyat:

Yerli ve yabancı ilahiyat mensupları tarafından kaleme alınmış yabancı dilde makaleler.

Bülten, İlahiyat Günlüğü:

İlahiyat mensuplarının düzenlediği, ilahiyat mensuplarına hitap eden, ilahiyat meselelerinin konu alındığı sempozyum, seminer, konferans, konser, tiyatro, gezi vb. etkinliklerin önceden duyurulması, değerlendirilmesi.

Sınav Soruları:

Öğrenci başarısının artırılması, öğrenci ve hocaların sınav sorularını, aynı dersin diğer fakültelerdeki sınav soruları ile mukayese edilmesi, ilahiyat fakültelerinde okutulan dersler hakkında bilgi sahibi olunması ve fakülteler arasındaki eğitim seviyesinin mukayesesine imkan sağlanması amacıyla; örtün ve açık öğretim vize ve final soruları.

Ei Rehber:

İlahiyatçılar için aradıklarının tamamını bulabilecekleri bir rehber. Akademik oluşumlar, burslar, dernek ve Stklar, İlahiyat fakültesi tanıtımları, ilahiyat programı tanıtımları, ilahiyatçıya yönelik alternatif dersler veren okul dışı kurumlar, interaktif hizmetler, ilahiyat fakültesi kulupleri, yayıncılık faaliyetleri, ilahiyat mail grupları, ilahiyatçı akademisyen, öğrenci ve diğer meslek sahiplerinin kişisel sitelerini Ei Rehber'de bulabilirsiniz.

Forum

İlahiyatçıların, fikir alış verişlerini, doküman paylaşımlarını, güncel duyurularını, yapabileceği anlık mesajlaşma sistemi (aktif forum) sayesinde öğrenciler ve hocaların birbirleriyle sohbet edebilme, ilmî ve fikrî meseleleri müzakere edebilme, muhtelif faaliyetlerden birbirlerinin haberdar edebilme ve bu faaliyetleri değerlendirme imkânı

ÖZETLE BİZ:

ilahiyat şuuruna ermiş zevatın uğrağı bir ziyaretgâh ..
milletin gören gözü, tutan eli, işiten kulağı, koşan ayağı, uzanan eli olmaya hâzır ve de nâzır mütemekkin gençliğin mekânı ..

Maksûd-u e-ilahiyât : Camiamızın sesi olmak..

bu alandaki eksikliğimizi gidermek, camia olarak birlik- beraberliğimizi sağlamak nihâî üdusturumuz..


Allah'ın birbirine sağlam iplerle bağladığı bir yumak olabilmek..

"Hep birlikte allah'ın kopmaz ipi islam'a sımsıkı yapışın, parçalanıp dağılmayın"

(âl-i imran, 103)

birbirinizin farkına varmalıyız artık..
marmara'dan selçuk'a; erzurum'dan sivas'a, maraş'tan rize'ye,

ısparta'dan izmir'e, ankara' ya..
hocalar, talebeler, anfiler, vizeler, finaller, konferanslar, paneller...
âlem-i ilahiyat ne durumda? ihtiyaçları neler? ahvâlleri nasıl ?

"Allah'ın rahmeti cemaat üzerinedir, cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır.."


bir nebze olsun; silkilenelim, kendimize gelelim, birbirimizden haberdar olalım, tek yürek olalım,
güç olalım, sesimizi duyuralım, 'biz'de varız!!' diyebilelim ...

bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik…

"zaman bendedir ve mekân bana emanettir!" şuurunda bir gençlik…

"kim var?" diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert "ben varım!" cevabını verici, her ferdi "benim olmadığım yerde kimse yoktur!" fikrini besleyici bir dâva ahlakına kaynak bir gençlik…


ilâhî şuur koyduk biz bunun adını..

çizgimiz belli..
misyonumuz, vizyonumuz istikametinde kimliğimizi ön plâna çıkarmak...

ilahî düşünceyi akademik açıdan ele almaya gayesi güttüğümüz için piyasadaki platformlardan farklılık ve özgünlük arz etmekteyiz..

bizi özgün kılan, vuku' bulan olayları, söylenen sözleri, zihni kurcalayan düşünceleri,
her nev'i meseleyi bu perspektiften, ilahiyatçı gözüyle temâşâ etmek,
ilâhî bakış açısıyla değerlendirmek ve lisân-ı e-ılahıyat ile yeniden dile getirmektir..

çizgimiz her daim özgün kalacak ve hiç cihetinden sapmadan tarîkine devam edecektir…  İNŞALLAH

hepimize ilâhî keyifler, ilâhî forumlar...

Nostalji: Bir üyemizin yorumu: İşte Ebva...

Yönetim Kadromuzu görmek için tıklayınız.


Yorumlar   

0 #1 senasu 03-06-2007 06:52
Biz sizden biriyiz.

Kimi zaman sorular sorduğunuz, kimi zaman cevaplarla yorduğunuz.

Biz ilahiyat çılarız ve en çok da bunun i çin mutluluğumuz.
Alıntı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile