Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Konya İlahiyat / Ynt: BETÜL GÜÇLÜ HOCA Tasavvuf
« Son İleti Gönderen: rabia11 Nisan 22, 2018, 07:17:27 ÖS »
2018 bahar dönemi 3.sınıf vize Betül Gürer
1)İmam gazali hakikat arayışında kimleri araştırmıştır. Onların hakikati bulma anlayışları nasıldır?
2)Kadiriyyeyi anlatınız
3)Nakşbendîliğin 11 esasını yazıp açıklayın
4)Tarikatlerin ortak unsurlarından fiillerin sadece adlarını yazın.
2
Konya İlahiyat / Ynt: Doç.Dr. Adil Yavuz
« Son İleti Gönderen: rabia11 Nisan 21, 2018, 08:40:41 ÖS »
2018 2.sınıf bahar dönemi hadis vize soruları
1) mescidin işlerine bakar siyah bir adam ya da siyah bir kadin... hadisinin tercümesini ve metni yazın
2) ben sizinle savaşmakla emrolundum... hadisinin tercüme ve metni
3) mescide 3 adam girdi birisi geri çıktı 2si rasulullaha yöneldi hadisinin arapcasi verilmis tercümesini yazin
4) mucemden hadis nasil bulunur örnek verip muhaddislerin rumuzları ne manaya gelir yazın misal خ  buhari   ت   tirmizi
3
Konya İlahiyat / Ynt: Yrd. Doç.Dr. Ahmet ARAS
« Son İleti Gönderen: rabia11 Nisan 19, 2018, 11:45:09 ÖS »
2018 3.sınıf Dinler Coğrafyası Seçmeli Vize
1) dinler cografyasinda tasnif nasil olmalidir
2) hz.musa nin israilogullariyla misirdan çıkışı ve çöl hayatini anlatin
3) kubbetus sahra ve haremi serifin inşası hakkinda bilgi verin
4
Sakarya İlahiyat / Avnullah Enes Ateş
« Son İleti Gönderen: ömer faruk Nisan 06, 2018, 03:18:42 ÖS »
ARAPÇA KLASİK METİNLER( seçmeli ders)
1-   SARF AKDİNDE FAİZE GÖTÜREN SEBEBLERİ YAZINIZ
2-   ALLAH’IN  KULUN MÜKELLEF OLDUĞU KONULARDA İSTİKBALDE NE OLACAĞINI BİLMESİ KONUSUNUI AÇIKLAYINIZ
3-   HZ. İSA’NIN NÜZULÜ İLE İLGİLİ BİLDİKLERİNİZİ YAZINIZ
4-   HIZIR A.S’IN  HAYATTA OLMASINA İTİRAZ EDENLERİN DELİLLERİ VE SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ NEDİR
“SORULAR  DERSTE İŞLENİLEN ARAPÇA METİN REFERANS ALINARAK YANITLANACAK”.
5
Sakarya İlahiyat / Ynt: Süleyman KAYA
« Son İleti Gönderen: ömer faruk Nisan 06, 2018, 03:17:13 ÖS »
2016-2017 yılı Fıkıh ve İktisat Dersi Final Soruları

1. Sermaye birikimi açısından Osmanlı toplumunu batıyla mukayese ediniz. 35p
2. Dünya görüşünün iktisadi hayata etkilerini yazınız. 30p
3. İnsanlar arası ilişkileri piyasanın belirlemesi gerektiği iddiasını tartışınız. 35p
6
Sakarya İlahiyat / Ynt: Soner Duman
« Son İleti Gönderen: ömer faruk Nisan 06, 2018, 03:15:46 ÖS »
islam hukuku bahar dönemi final soruları
 
1- satım akdinde akdin mün'akit olması için, sahih olması için, nafiz olması için gereken şartlar nelerdir?
2- sahih satım akdinin hükümleri nelerdir?
3-  müsaveme, murabaha, tevliye, vadia nedir?
4- selem akdi nedir? şartları nelerdir?
5- bey'ül vefayı açıklayınız.
6- icare akdini açıklayıp, şartlarını yazınız.
7- ecir-i hass ve ecir-i müştereki açıklayıp, bunlara dair hükümleri yazınız.
8- cialenin icareden farklı yönlerini yazınız.
9- ariyet ve vedianın benzer ve farklı yönlerini yazınız.
10- rehini açıklayıp, şartlarını yazınız.

Bunlardan ilk iki soru zorunluydu, sonraki sorulardan iki tanesi seçmeli :)
7
Sakarya İlahiyat / Ynt: Mahmut Zengin
« Son İleti Gönderen: ...özgürlük... Nisan 06, 2018, 02:52:04 ÖS »
2016-2017 Güz, Dini Hitabet, Vize

1. Hitabet ilminin diğer ilimlerle olan ilişkisini açıklayınız
2. Hutbe ve vaaz hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler?
3. Bir konuşma metni için yapılacak hazırlıkta nelere dikkat eidlmeli?

Ayrıca test soruları.
8
Sakarya İlahiyat / Ekrem Gülşen
« Son İleti Gönderen: ...özgürlük... Nisan 06, 2018, 02:45:00 ÖS »
2017-2018 Güz, Tefsir Tarihi ve Usulü, Final

1. Kur'anda Peygamber'den yemin etmesi istenilen hususları, bir ayeti arapçasıyla delil göstererek yazınız.
2. Kur'ân kıssalarının özelliklerinden ikisini yazınız
3. Hz. Peygamber'in tefsir yöntemini iki örnekle anlatınız.
4. İki tane fıkhi tefsir yazan müfessir (birisi Kur'ân'ın tamamını tefsir eden) ve eserlerinin tam ismini yazınız. Birisinin hayatı ve metodu hakkında bilgi veriniz.
5. İki tane rivayet tefsiri ve müelliflerini yazınız. Birisinin hayatı ve tefsir metodunu anlatınız.
6. İki tane ictimai tefsir ve müellifilerini yazınız.
7. Konulu tefsir, Beydavi, el-Muharreru'l-veciz, Tefsirin müstakil olarak yazıya geçmesindeki iki sebep, dirayet tefsriindeki hata nedenlerinden ikisi, ilmî tefsir, tabii tefsir metodu, mutlak mukayyed (Arapça ayet örnekle) kavramlarını açıklayınız.
9
Sakarya İlahiyat / Ynt: Süleyman Akkuş, Yrd. Doç. Dr.
« Son İleti Gönderen: ...özgürlük... Nisan 06, 2018, 02:37:45 ÖS »
2016-2017 Bahar, Kelam II, Final

1. Cinlerin mahiyeti ve insanlar üzerindeki etkileri konusundaki görüşleri yazınız.
2. İslam filozoflarıyla kelamcıların nübüvvet anlayışlarını karşılaştırınız.
3. Gazali, İbn sina'nın haşr konusundaki görüşlerini hangi noktadan eleştirir. Karşılaştır?
4. Ayetleri mezhep görüşlerini dikkate alarak muhteva açısından değerlendirin. Nebe 21-23; Ali imran 116; Nisa 168-169; ğayra meczûz ayeti.
5. Metne de bakarak Peygamber'in peygamberliğine delalet eden deliller hakkında bilgi veriniz.
10
Sakarya İlahiyat / Ynt: H. Mehmet Günay, Doç. Dr.
« Son İleti Gönderen: ...özgürlük... Nisan 06, 2018, 02:31:08 ÖS »
2017-2018 Güz, Fıkıh Usulü, Vize

1. Zahir ve nas kavramlarını aralarındaki farkı belirterek, örnekle açıklayınız. Bir örnek üzerinden zahir-nas arasındaki çatışma ve bunun çözümünü izah ediniz.
2. Delaletü'l-iktiza kavramını bir örnek ile açıklayın.
3. İstishab kavramını açıklayın. İstishab türlerinden birini örnekle izah edin.
4. Şer'u men kablena delili hakkında bilgi verin.Delil olarak kullanılmasına bir örnek verin
5. Tenkihu'l-menat kavramını bir örnek üzerinden açıklayın.

İlk 2'den birini; diğer üçünden ikisini cevaplayın.
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10