Son letiler

En yeni Vize ve Final sorularından haberdar olmak için,

Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz.

!
Reklam

Son letiler

Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Gndem / 13 Yandaki anakkale ehidimiz Kimdir ve Nerelidir?
« Son leti Gnderen: Dr. Erdoan KYC Mart 18, 2017, 05:21:48 S »
http://ekoycu.blogcu.com/canakkale-de-sehit-dusen-en-kucuk-sehidimiz/20495426

13 Yandaki anakkale ehidimiz Kimdir ve Nerelidir?


              Ne byk bir savat I. Dnya Sava

       Dnyann grd ilk byk ktalararas savan en kanl cephelerinden biriydi anakkale. Sonunda birka ehir nfusu kadar insan feda etme pahasna kazanlan, cephede dklen kann cephe gerisinde gzyana kart bir mcadeledir bu. Son karakola,sonu gelmez ihtiraslarla taarruz edenlere kar verilen bir lm kalm savadr.
 
     Devletin yedi ayr kesinde alan her cephe, bir yaraya dnmtr.

     Kanayan ve acyan bir yaraya
 
    Bu savata ve cephelerimizde verdiimiz ehitlerimiz sadece lkemiz snrlar dhil olanlar deil, bir zamanlar Osmanl topra olan Bosna'dan Batum'a,Tunus'tan Kosova'ya Girit'ten Mekke'ye ulaan bir corafyadan gelip de anakkale'de canlarn verenlerin de dedii bir ey var:

    "Biz,hibir zaman ayr dmedik ki anakkale'de ayr delim."
 
       I. Dnya Savandaki var olma mcdelemizden, cephelerimizden zellikle de anakkale Zaferimizden okullarmzdaki derslerde, evremizde bahsedilenlerden biliyoruz. Belki de kimimizin dedesi kimimizin de yakn akrabalar anakkale'de ehit dmtr.
 
    Emirdamz da bu cepheye asker gnderen her Trk memleketinden sadece birisi. Burada ehit olan hemehrimiz de oldu gazi olan da Bu ehitlerden birisi de Kalenderlerden Hac'dr.

 Olmak ve lmek kavgasnn verildii yer olan anakkale Cephesinde yaananlara ocuklar genler de kaytsz kalamazlard.
 
anakkale savalarna katlan ve ok byk bir ksm ehit den buocuklarn oyuncaklar silah, oyunlar sava olmutur.
 
Bu ehit ocuklarmzn dier ehitlerimiz gibi her blgeden gelmilerdir. Eer ki ehit kaytlarndaki yanllkla yazld ikar kaytlar dikkate alnmazsa en gen ehit kayd olarak:

Afyonkarahisar Emirda Ekizce kynden Satlmoullarndan Mustafa olu Ali grlmektedir.

1319   (1902)   doumlu   olan    Emirda    Ekizce Kynden  Ali 13 Ekim 1915'te   Kirte    Muhrebesinde*    ehit dmtr.

ehit olduunda 13 yandadr.
 
anakkalenin belki de I.Dnya savann savap ehit olan en gen askeri olan Emirdal Ali'nin kylsym ben.

Olmak ve lmek kavgasyla ba baa kalan o yiitlerin torunuyum ben.
 
Anadolunun Trk Yurdu olarak kalacan, Trkn Trkten bakadostunun olmadn anlatan cengverlerin kann tayorum ben.

lk Yaym Yeri:

http://emirdag.gen.tr/site/index.phpoption=com_content&task=view&id=727

                                           lave Notlar *

     Ayrca 13 Yandaki anakkale Kirte Savalarnda ehit olan Ali benim de doduum ve ocukluumu geirdiim ayn kydendir.

     250.00-300.000 ehit verdiimiz  byle etin bir mcdelenin sonunda ismini tarihe altn harflerle yazdrm bir ehidimiz olarak onu ve onunla birlikte vatan ve dni uruna eht olanlar rahmetle yd ediyorum.

     Allah,onlar iin rahmet ve mafiretini bol eylesin.Meknlar,Cennet olsun.

    "Allah yolunda ldrlenleri sakn l sanmayn. Bilakis onlar diridirler; Rableri yannda rzklara mazhar olmaktadrlar."                                                                                                             Bakara Sresi,154.yet

       28 Nisan 1915

  1. Kirte sava : 2 gn iinde Altepe'yi ele geirerek boaz giriini denetlemek amac ile saldr balatld.

      nce kyn dna kadar blge ele geirildi sonra Trk kar hcumu ile mttefikler nerede ise tm mevzileri yine kaybettiler. Bundan sonra iki gnlk bir sakin dnem-kk siper atmalar dnda-

      1 Mays 1915

     Akamla birlikte Trk kar hcumu. Denizden donanmann da topu desteiile bu kar hcum tamamen durduruluyor ,zellikle Kerevizdere blgesinde

    Franszlarn kayb yksek oluyor.Bu saldrdan sonra her iki taraf da ok kayp vermi olarak bitkin haldedir ve 6 Maysa dek ancak basit tciz saldrlar yaplacaktr.

    (6 Mays-9 Mays)
    2. Kirte Sava:Zndere ,Kanldere , Kerevizdere hatt boyunca mttefik     saldrs    ile   balyor   ve  3 gn sren    ok   kanl  arpmalardan sonra ancak 400-500 m.lik bir ilerleme salanyor. Gurkalar Zndere boyunda ilerliyor, Yeni Zelandallar yine zellikle bu blgede ok kayp veriyorlar.

    4 Haziran

    3. Kirte sava : Kanldere  hatt boyunca mttefik saldrs ilebalad .ngilizler Kirte kynn kenarlarna kadar ilerleyebildiler ancak kar saldr ile geri atldlar.

     Kylm ve en kk ehdimizin,mezkr yet-i kermede  belirtilen zmreye erenlerden olmasn Yce Allah'tan niyz ediyorum. 

     Kaynak:http://www.geocities.com/Pentagon/Bunker/2717/seddul.html 

 

                                                          *Yrd. Do. Dr.Erdoan KYC                 
                                                                   Bartn niversitesi
                                                                slami limler Fakltesi
                                                                    retim yesi

                                                           E-Mail:e_koycu@hotmail.com

                                                           ekoycu@bartin.edu.tr

 
2
-slam devlet hukukunun genel zelliklerini yaznz. 'islam devletler hukuku islam meruiyetiyle snrldr ve gerek adaleti ifade eder' ilkesini acklayn.
-Harb, eman, darul islam, darul harb, cizye, harac, muahede, mutekabiliyet, zimm kavramlarn ksaca acklayn
-islam devletler hukukunun geliimini ve bat'da devletler hukuku geliimini karlatrmal olarak anlatn
-islam devletler hukuku (siyer) hakknda yazlan eserleri yaznz ve deerlendiriniz

not: sorular kelimesi kelimesine ayn olmayabilir.
3
-Abduh'un grleri
-Abduh'un Kuran anlay
-Abduh'un tefsir hakkndaki grleri
-Kutup'un tefsir anlay
-Kutup'un slam'a bak
-Seyyid Ahmed Han'n tabiat ve Kuran ilikisi goruu
-Mevdudi'nin Kuran anlay
-Mevdudi'nin din, siyaset ve demokras cercevesindeki grleri

sorular secmeli, hepsi cevaplanmayacak
Not: sorular kelimesi kelimesine ayn olmayabilir.
4
-'Tanr hereyi bilir' cmlesini tanrnn bilgisi, zaman,  insann zgrl cercevesinde deerlendirin
-Tanrnn gc hereye yeter ifadesini nasl anlamalyz
-lm sonras hayat iin ne srlen gerekeler, lm sonras hayatn imkan
-Dini kapsayclk ile dini cogulculuk arasndaki fark ? Farkl dinlerin ayn hakikate delalet etmesi mmkn mdr ? J.Hick'in grne gre ackla.
-Vahyin imkann irdeleyin

not: sorular kelimesi kelimesine ayn olmayabilir.
5
-Tabiatc ateist grleri yazn
-tanrnn ezelilii hakkndaki yaklamlar anlatn, deerlendirin
-tanrnn basitlii doktrinini eletirel adan inceleyin
-dini tecrbe delili tanrnn varlg iin bir delil olabilir mi ? Tartn
-Ktlk meselesi nedir, zgr irade savunmas (teodisesini) anlatn

not: sorular kelimesi kelimesine ayn olmayabilir.
6
-Gazali'nin hudus delili iin kullandg argmanlar felsefi olarak yazp, flozoflarn bunlar kabul etmeme gerekelerini yazn.
-Gazali'nin filozoflar tekfir ettii 3 konu ve gerekeleri.
-bn Rd'de din ve felsefe ilikisi. Din ve felsefe arasnda uyum salamada nasl bir yol izliyor
-Gazali'nin sfatlar hakkndaki gr ve filozoflarn goruu. Karlatrma ve deerlendirme yapn.Not: Sorular kelimesi kelimesine ayn olmayabilir. Genelde daha fazla soru bulunuyor ve secmeli oluyor sorular.
7
-bn Sina'nn "tanr cziyyat tmel bir yola bilir" anlayn, bu konudaki felsefi nermeleri de kullanarak acklayn, deerlendirin.
-Farabi'nin mille teorisi
-Farabi'nin tanr anlayn, varlgn ortaya cks hakkndaki grn bu konudaki felsefi doktrinleri dekullanarak anlatn
-Kindi'nin felsefenin zorunlulugu argumann anlatn, argman hakkndaki goruunuzu yazn
-bn Sinan'nn ruhun ayr bir cevher olduguna dair argumanlarn anlatn
-Tercume faaliyetleri ve mtercimlerin isimleri

not: sorular kelimesi kelimesine ayn olmayabilir.
8
1.rzk
2.kitap
3.musibet

sorular tam hatrlamamakla birlikte, sorular bu kavramlar ile ilgili idi.
9
stanbul lahiyat / Ynt: Prof. Dr. inasi Gndz
« Son leti Gnderen: HKK61 Kasm 12, 2016, 06:39:04 S »
ilahiyat 3. snf (5.yy)
Peygamberler Tarihi
2016-2017
Gz-Vize

1) Kssalarin gayelerini yaznz.
2) Peygamber kimdir zellikleri nelerdir?
3) Hz. brahim'in kssasnn bizlere  verdii mesajlar nelerdir?
4) Kavminin ileri gelenlerinin Hz. Nuh'a ynelttikleri iddalar nelerdir?
5) Semud kavminin zelliklerini yaznz.
10
Marmara lahiyat / Dilaver Selvi
« Son leti Gnderen: eyma karaal Kasm 11, 2016, 01:32:38 S »
Tasavvuf 2 (2016-2017 gz vize)
1-Tarikat nedir?Genel tasnif olarak kaa aayrlrEn belirgin zelliklerini yaznz.Tarikatlar slam'n hangi ynn ihya ile urar?
2-Tarikatlarn sosyal fonksiyonlarndan beini yaznz.
3-Seyri sluk usllerine gre tarikatlar kaa ayrlr?Nefs ile mcadeleyi esas alan tarikatlara gre nefsin (7) mertebesini yazarak nefs-i mtmainneyi aklaynz.
4-Gnmze kadar gelen 4 byk tarikatn ismini,kurucusunu ve ana usullerinden birisini yaznz.
Sayfa: [1] 2 3 4 5 6 ... 10